Vyznáte sa v pojmoch na liste vlastníctva?

Instagram
Vytlačiť
Kupovať či predávať nehnuteľnosť nie je každodenná záležitosť. Mnohí z nás kupujú, či predávajú raz, dvakrát  za život a preto je úplne prirodzené, že mnoho ľudí nerozumie pojmom, s ktorými sa môže stretnúť na liste vlastníctva, alebo pri predaji, či kúpe nehnuteľnosti.

Najčastejšie otázky od vás - našich klientov budeme postupne pridávať a vysvetľovať. 

Pýtate sa  maklérov Romantických chalúp:

Čo je to intravilán a extravilán?


S týmito pojmami sa stretávame na liste vlastníctva, sú to údaje, ktoré môžu byť významné napr. z hľadiska delenia pozemku, alebo z hľadiska možnosti stavať, či kúpy pozemku cudzincami a i.Extravilán a intravilán hovoria o umiestnení pozemku vrámci obce. 

Intravilán, to je vlastne zastavané územie, „vnútro“ obce. 

Extravilán, to je územie mimo zastavaného územia obce.

Hranice intravilánu sú evidované v katastri, pri každom pozemku je uvedené, či sa jedná o intra-, alebo extravilán. Prečo sú niektoré parcely „E“, niektoré „C“?


Pre lepšie pochopenie musíme nazrieť trochu do histórie. Niekedy v 19.storočí sa pozemky a ich vlastníci evidovali v pozemkovej knihe. Sem sa zapisovali aj všetky zmeny a súčasťou boli aj mapy. Výmery v pozemkovej knihe boli väčšinou určené z krokárskych máp, ktoré sú veľmi nepresné, pretože technika merania bola v dávnej minulosti na nízkej úrovni. 

V 60-tych rokoch minulého storočia vznikol nový evidenčný systém – evidencia nehnuteľností - EN, na mnohých miestach prebehlo mapovanie, ale keďže za socializmu sa vlastníckemu právu príliš význam nekládol, tak v tejto evidencii boli evidovaní len niektorí vlastníci.

Po revolúcii, keď vzrástol význam súkromného vlastníctva, bolo treba urobiť nový, presnejší systém. Kataster prebral z EN mapu, ktorú nazval katastrálna mapa. Zároveň bolo potrebné urobiť úplnú evidenciu vlastníkov. Táto vznikla na podklade pozemnoknižných údajov, ktoré boli prepísané a ku nim bola vyhotovená príslušná mapa. Táto bola nazvaná "mapa určeného operátu".

Keďže vznikli dve mapy, vznikli aj dva registre, v ktorých sú evidované pozemky. A tak sa dostávame k našej otázke:
- parcela registra „E“ je parcela, ktorá je zakreslená v „mape určeného operátu“ a
- parcela „C“ je parcela, ktorá je zakreslená v „katastrálnej mape“.

Parcelu „E“ môžeme „zmeniť“ na parcelu „C“ novým meraním - čiže si dáme urobiť geometrický plán. Výmera „E“-čka a „C“-čka častokrát nesedí. Je to práve z dôvodu nepresností máp určeného operátu a preto záväzná výmera je práve výmera „C“. Máte ďalšie otázky?


Ak máte nejaké otázky alebo konkrétne problémy s nehnuteľnosťami na rekreáciu, gazdovanie, či na vidiecke bývanie - radi Vám pomôžeme. Vlastnícke vzťahy, právne záležitosti, praktické riešenia... - s tým všetkým máme v Romantických chalupách viac ako 15-ročné skúsenosti. 

Ak teda máte niečo konkrétne čo by Vás zaujímalo - napíšte nám - radi odpovieme :-)

Mgr. Peter Furdík
Obchodný riaditeľ Romantické chalupyOd: Monika F.
Komentár: Odkúpenie ornej pôdy
Chcem odkúpiť od obecného úradu ornú pôdu ako sa postupuje a kto určí cenu pôdy a poplatky. ďakujem

Príjemný deň pani Monika, ďakujeme za Vašu otázku. 
Toto môže byť alebo pomerne jednoduché alebo aj celkom náročný proces bez jednoznačného výsledku. Ako prvé určite odporúčam riadne preveriť vlastnícke vzťahy pôdy, ktorú chcete odkúpiť. Ak naozaj patrí obci, je dobré následne zájsť na obecný úrad za starostom a porozprávať sa s ním, či sa to vôbec bude dať odkúpiť a za akých podmienok. A odtiaľto to môže byť veľmi rôznorodé - od príjemného „Áno, bez problémov“ cez „Možno by sa dalo, skúste si podať žiadosť a my sa posnažíme Vám vyjsť v ústrety“ až po kategorické „Nie, nedá sa“. 

Podmienky - tj. cena a poplatky – sú na vzájomnej dohode. Pri obciach je však oproti bežnému predaju výrazne komplikovanejší schvaľovací proces (schvaľuje obvykle obecné zastupiteľstvo), prípadne to ide cez nejakú formu verejného obstarávania...

Každopádne držím palce, nech sa Vám to podarí čo najlepšie vybaviť.

Peter Furdík


Od: Nikola L.
Komentár: domy na pozemkoch v extraviláne 
Dobrý deň, ak developer stavia rodinné domy na pozemkoch vedených v LV ako ostatná plocha a umiestnených mimo zastavaného územia (2) a k nim bude ku každému patriť pozemok vedený v LV ako záhrada (2), čiže všetko na LV v extraviláne, čo čaká budúceho majiteľa, ak si kúpi takýto dom? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Príjemný deň pani Nikola, ďakujeme za Vašu otázku.
To v akom stave na liste vlastníctva (LV) to kúpi budúci majiteľ je na jeho dohode s developerom. Podľa mňa „najčistejšie“ je nechať to developera úplne právne dotiahnuť vrátane kolaudácie a zápisu domu i parciel na LV a kupovať to takto.  
Tj. na LV bude zapísaný dom so súpisným číslom postavený na konkrétnej parcele, a parcely - jedna, kde je postavený dom (tá bude ako „Zastavané plochy“) a ďalšie v okolí domu (napr. „Záhrada“ a/alebo „Ostatné plochy“). V takomto prípade je jasné, že dom aj príslušné pozemky sú právne v poriadku a majiteľ ich môže riadne užívať.
Peter Furdík


Od: katarina
Komentár: pozemky
Takže dobre som pochopila ked na Cćku je majitel neznámi ale na Ečku je napr.50 vlastníkov...mám sa riadit podla Cčka? Ďakujem.

Príjemný deň pani Katarína, ďakujeme za Vašu otázku. 
V prípade, že pri "C" parcele je na liste vlastníctva zápis "majiteľ neznámy" a zároveň na danom území existuje zároveň "E" parcela - právne platí práve táto "E" parcela - tj. podľa Vášho príkladu je tam napr. 50 vlastníkov.
Peter Furdík
Romantické chalupy - realitná kancelária