Kontakt

kontaktsídlo firmy:
Nejedlého 67
Bratislava 841 02

Tel.: 0918 789 218
Mobil: 0911 291 632
E-mail: chalupy@romantickechalupy.sk

https://www.romantickechalupy.sk

Ďalšie informácie

IČO: 36 803 936
DIČ: 2022422149
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 46907/B

 

Na stiahnutie