SÚŤAŽ - HRAJTE O SADY NA DOMÁCE VARENIE PIVA

Zdieľať na Google+ Instagram
Vytlačiť


Účasť v súťaži je jednoduchá. Každý, kto nám napíše na e-mailovú adresu chalupy@romantickechalupy.sk čo sa vám na našej web-stránke www.RomantickeChalupy.sk páči a čo by ste tam ešte chceli, bude zaradený do súťaže.

Ceny do súťaže:SADA NA VÝROBU PIVA BASIC v hodnote 50 €.
Žrebovanie: 15.2.2018.
Výherca: Michaela Mičková - gratulujeme ! :-)

SADA NA VÝROBU PIVA BASIC v hodnote 50 €. 
Žrebovanie: 22.2.2018.
Výherca: David Igaz - gratulujeme ! :-) 

SADA NA VÝROBU PIVA BASIC v hodnote 50 €.
Žrebovanie: 1.3.2018.
Výherca: Vladimír Krištan - gratulujeme ! :-) 

SADA NA VÝROBU PIVA BASIC v hodnote 50 €.
Žrebovanie: 8.3.2018.
Výherca: Výherca: Mária Kováčová - gratulujeme ! :-) 

Začiatok súťaže je dňa 8.2.2018 a ukončenie 8.3.2018.

Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Čas na vyzdvihnutie výhry je 10 dní od zverejnenia výhercu. Po tomto čase nárok na výhru prepadá.

Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla, e-mailu a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora.
Romantické chalupy - realitná kancelária